WYSZUKIWARKA NARZĘDZI

Wyszukaj

Katalogi narzędzi

Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ sklep24.symartech.pl

DALEJ ZWANY ISZ sklep24.symartech.pl

ISZ sklep24.symartech.pl działający pod adresem http://sklep24.symartech.pl jest systemem prowadzonym przez:

SYMARTECH
Narzędzia skrawające
ul. Zwycięstwa 190
75-610 Koszalin
tel. (94) 717-39-86
fax (94) 717-39-87§ 1.

Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklep24.symartech.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”.

2. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie będzie zawierało informacje dotyczące produktów, zamawiającego, cen oraz kosztów dostawy.

3. Na podstawie zamówienia firma SYMARTECH wyśle do zamawiającego fakturę proforma z kwotą do zapłaty oraz numerem konta bankowego. Jeżeli zamawiający jest już Klientem firmy SYMARTECH zamówienie będzie realizowane według dotychczasowych warunków handlowych.

4. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności w naszym systemie.

5. Jeśli zabraknie produktu lub dany producent wycofa produkt z oferty Klient zostanie o tym poinformowany z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia, dotyczy to również przypadku znacznego opóźnienia w realizacji zamówienia lub realizacji częściowej.

6. SYMARTECH zastrzega sobie prawo wycofania się z realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

7. SYMARTECH nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Klient może wybrać alternatywny adres dostawy.


§ 2.

Ceny towarów

1. Ceny produktów w ISZ sklep24.symartech.pl wygenerowane są jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta.

• są cenami netto w złotych polskich opartych o waluty obce;

• nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

• nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztów dostawy przedstawiona jest w sekcji „Koszyk”. Koszty transportu wyliczane są zależnie od producenta.

3. SYMARTECH zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.


§ 3.

Modyfikacja zamówienia

1. Anulowanie, zmiana zamówienia może nastąpić jedynie poprzez osobisty kontakt drogą telefoniczną lub mailową przed realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, zazwyczaj jest to następny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty.

2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana.


§ 4.

Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od producenta lub miejsca składowania towaru.

2. Dostawa towarów znajdujących się na magazynie następuje niezwłocznie po spełnieniu przez zamawiającego warunków z § 1


§ 5.

Warunki reklamacji

1. Klient przed rozpoczęciem procedury reklamacji towaru, prześle drogą elektroniczną opis usterki wraz ze zdjęciem gdy będzie to konieczne. SYMARTECH w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.


§ 7.

Warunki gwarancji

1. SYMARTECH nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary, SYMARTECH przenosi wszystkie gwarancje z producenta na Klienta.

2. W procesie reklamacji SYMARTECH przekazuje producentowi lub dystrybutorowi otrzymane informacje od Klienta dotyczące reklamowanego towaru. Producent lub dystrybutor podejmuje decyzję o formie rozpatrzenia reklamacji, decyzję taką SYMARTECH przekazuje Klientowi.


§ 8.

Newsletter ISZ sklep24.symartech.pl

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera ISZ sklep24.symartech.pl

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera w sekcji „Twoje konto”


§ 9.

Dane osobowe

1. Rejestrując się w ISZ sklep24.symartech.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w ISZ sklep24.symartech.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez ISZ sklep24.symartech.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci ISZ sklep24.symartech.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach ISZ sklep24.symartech.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach ISZ sklep24.symartech.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

3. SYMARTECH nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w ISZ sklep24.symartech.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego towaru.

5. Informacje oraz zdjęcia o produktach w ISZ sklep24.symartech.pl pochodzą od producentów, SYMARTECH nie ponosi odpowiedzialności z błędy w katalogach elektronicznych.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez SYMARTECH są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2 stycznia 2012.

9. SYMARTECH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacje o SYMARTECH - Sklep24

Powiększenie

Trwa ładowanie czekaj.
Powiększenie